Nostalgi.

En sådan här sak hängde på alla väggar i ofentliga lolaler förr och man testade reaktionen på den och 10 öre kostade det,